PA 1,5kW na 144MHz s GS35B

Pro další provoz na EME nutně potřebujeme PA pro 144MHz, kterým nahradíme současně používaný koncový stupeň zapůjčený z radioklubu. Stávající PA ale není příliš vhodný, protože není stavěn pro trvalý provoz. Navíc není náš a nemůžeme jej používat trvale. Na těchto stránkách zveřejňuji konstrukční řešení našeho nového PA, který v současné době dokončuji.

29.03.2007 - Do popisu EME PA jsem přidal 3D modely kompletního PA, sestavy vazby a ladění. Modely lze libovolně otáčet, prohlížet a odměřovat detaily.
Zobrazení PA ve 3D.

18.11.2007 - Doplněna změřena charakteristika útlumu odrazu výstupního filtru PA přístojem MiniVNA.

03.11.2007 - Dnes před A1 kontestem jsme se Slávkem OK1CU vyměnili žhavící tlumivku a provedli několik drobných úprav PA. Potom jsme správně doladili výstupní vazbu a PA vybudili na plný výkon. Zatím se zdá, že vše funguje. Na závěr si do západu měsíce Slávek udělal několik EME QSO.
Doplněny popisy Mechanického provedení budícího obvodu, elektroniky řízení PA podle G3SEK a elektronika řízení turbíny.

A takto lampa svítí při plném výkonu :-).
Mechanické provedení katodového obvodu

28.10.2007 - Doplněn výkres základních rozměrů PA.

26.10.2007 - Zveřejnění rozestavěné konstrukce poté, co proběhlo první úspěšné testování pod výkonem. Zatím jsem měl možnost vybudit ho jen na cca 800W. Víc budícího výkonu jsem zatím neměl k dispozici. Můj TCVR Pa na víc nevybudí. Příště ale bude k dispozici dostatek výkonu pro vybuzení na plný výkon. V této chvíli se zdá, že nad 800W začíná PA omezovat. Zjevně ještě není správně nastavená výstupní vazba. Rovněž ještě bude potřeba zvednout klidový proud. V této chvíli je nastaven na 120mA, doporučováno je cca 150mA. Další oživování bude předpokládám následovat příští víkend.