VF blokování anodového napětí

PA je napájen vysokým napětím cca 3600V do anodového vedení přes anodovou tlumivku. Za touto tlumivkou musí být napětí zablokováno proti pronikání VF napětí mimo dutinu. V podobných konstrukcích bývá blokovací kondenzátor umístěn přímo uvnitř dutiny. To ale není nejvhodnější, protože může docházet ke snižování nezatíženého Q dutiny. Proto jsem umístil blokování VN na vnější bok dutiny. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné umístit ho do uzavřené krabičky přišroubované na bok dutiny. Napětí je z ní dovnitř dutiny přivedeno isolační teflonovou trubičkou, která je protažena otvorem ve dnu krabičky filtrace a boku dutiny. K blokování jsem použil dva inkurantní vysokonapěťové ruské kondenzátory 2k2/5kV. Mezi ně jsem ještě navíc umístil RFC tlumivku. Potom se mi ještě podařilo sehnat ruské poduškové kondenzátory 2k/5kV a proto jsem je umístil do krabičky paralelně k hlavním kondenzátorům. Protože nevím z jakého materiálu jsou vyrobeny radši si nedělám velké iluze o jejich přínosu. Proto jsem ještě dodatečně přidat kondenzátor vyrobený z kuprextitu tl. 0,2mm o kapacitě cca 300pF. Ten by měl zajistit kvalitní blokování na vysokých kmitočtech.
Abych nemusel vyrábět další VN konektory, vytočil jsem pro vstup VN koaxiálního kabelu průchodku z mosazi. Ta má uvnitř závit, do kterého se zašroubuje stínění kabelu a odizolovaná žíla vede na první kondenzátor. Žádné další podrobnosti zde asi není nutné přidávat, protože tento díl každý zhotoví podle svých možností a materiálu, který má k dispozici.

Fografie blokování

Na fotografii je vidět provedení blokování.