Obvod řízení PA

G3SEK vyvinul obvod. sdružující veškeré funkce, které jsou potřebné pro spolehlivé a bezpečné provozování koncového stupně s triodou. Sdružuje obvod pro řízení napětí katody, obvody pro měření anodového a mřížkového proudu a ochrany proti překročení mezních hodnot těchto proudů. Dále obsahuje veškerou potřebnou logiku ovládání PA. Nebyl tedy důvod cokoliv vymýšlet.

Příliš se mi nelíbilo, že je obvod zhotoven na oboustranné DPS. Domácí výroba oboustranné DPS je mnohem náročnější než jednostranné. Navíc G3SEK DPS nezveřejnil. Proto jsem navrhl jednostrannou DPS a byl jsem ochoten akceptovat několik drátových propojek. Navíc jsem přidal několik vstupů pro další bezpečnostní obvody. Hlavně vstup pro PSV ochranu. Tu jsem však nakonec nerealizoval.

Schéma řídícího obvodu G3SEK

Vzhledem k dokonalému popisu obvodu od autora zapojení není důvod ho zde popisovat. Autor rovněž do detailu popisuje postup nastavení všech obvodů. Při realizaci vše fungovalo přesně podle popisu.

DPS řídícího obvodu G3SEK

Klišé pro desku

A ještě klávesnice kterou se celý obvod ovládá.

DPS řídícího obvodu G3SEK