Mechanika ladění Anody

Zobrazení ladeni ve 3D.

Anodový obvod PA se ladí paralelním kondenzátorem proti zemi. To je provedeno tak, že se k anodě přibližuje ladící terčík spojený se zemí. Provedení které se obvykle objevuje v konstrukcích na internetu mě moc neuspokojuje. Většinou tam je jen ocelový šroub, na jehož konci je kruhový terčík. Šroub prochází maticí v boku dutiny a jeho otáčením se terčík pžibližuje nebo oddaluje od konce anodového vedení. Toto řešení se mi nelíbí ze dvou důvodů. Šroub je ocelový. Jeho použitím se patrně snižuje nezatížené Q celé dutiny. Druhým důvodem je, že je šroub tenký a dlouhý. V podstatě představuje parazitní indukčnost zařazenou v sérii s ladícím kondenzárorem.

Proto jsem se rozhodl pro vlastní řešení, které je sice mechanicky náročnější, ale moje "oko estéta" uspokojuje lépe.

Foto

Na obrázku vidíme sestavenou mechaniku bez ladícího terčíku. Jeho rozměry zjistím teprve až při ladění PA. Mechaniku tvoří bronzové vedení, kterým prochází měděná trubka na jejíž konec bude přišroubován ladící terčík. Touto trubkou je možné ve vedení posouvat. Posuv zajišťuje šroub M6 s matkou, která je zaletovaná dovnitř měděné trubky. Šroub je proti podélnému posuvu zajištěn ložiskem které je drženo ve správné poloze vůči přírubě vedení čtyřmi distančními sloupky. Proti protáčení je měděná trubka zajištěna podélnou drážkou a šroubem M3 zašroubovaného do tělesa vedení, který do této drážky zasahuje

Toto provedení by mělo být mechanicky daleko stabilnější než konstrukce která se obvykle používá. Díky měděné trubce ø 14mm a zesílenému vedení se výrazně sníží parazitní indukčnost a díky použitému materiálu nebude tolik ovlivňováno nezatížené Q dutiny. Ještě lepší by bylo části, které zasahují dovnitř dutiny postříbřit. Tloušťka srříbra by ale musela být přes cca 60 µm aby to mělo smysl. Tenší vrstva při uvažovaném kmitočtu 144MHz ztrácí význam. Takže nemá smysl máchat to v nějakých běžných stříbřících vodičkách z GM a podobných obchodů.

Foto

Zde jsou vidět jednotlivé součásti mechaniky ladění
Výkres mechaniky ladění

Foto

Na obrázku je vidět mechanika ladění již umístěná v dutině PA a s přišroubovaným ladícím terčíkem. Terčík i přechodka na terčík je vyroben z mědi. Přechodka je k terčíku připájená a spolu jsou mosazným šroubem přišroubovány k táhlu mechanismu ladění. Při pájení se snažte, aby co nejmenší plocha byla pokryta cínem. Ideální by bylo, kdyby byl cín pouze ve spáře mezi terčíkem a přechodkou.