Obvod řízení VN zdroje

Řídící obvod zdroje má 2 hlavní úkoly:

Povel k zapnutí vydá řídící logika PA po nažhavení elektronky pokud jsou splněny všechny potřebné podmínky. Na konektory X10-1 a X10-2 se přivede napětí a sepnou relé K5 - K7. Tato relé sepnou a přivedou jednotlivé fáze na omezovací odpory. V této chvíli je VN transformáror napájen přes 3 odpory 39Ω/50W. Odpory omezí proudový náraz při zapnutí na takovou hodnotu, aby nevypadlo jištění sítě. Po zapnutí se začne zvyšovat napětí na výstupu zdroje. To se přes VN dělič přivádí na vstup omezovacího obvodu - X1-2. Když napětí zdroje dosáhne přibližně 3000V sepne IO2 (TL431). Tím se sepne tranzistor T1 a přivede napětí na relé K2-K4. Ty svými kontakty překlenou omezovací odpory a zdroj je připraven k činnosti.

Obvod omezovače je napájen zdrojem s transformátorem TR1, usměrňovacími diodami D1,D2 a stabilizátorem na 24V s IC1. Zapnutí obvodu je indikováno diodou D3.

Schéma obvodu

Obvod je postaven na jednostranné DPS na které jsou všechny součástku (včetně transformátoru TR1) s vyjímkou omezovacích odporů. DPS je navržená tak, aby bylo možné použít obvod IO2 v pouzdu TO92 nebo v SMD provedení. Pochopitelně se osadí jen jeden obvod. Omezovací odpory jsou nasunuty na svislé upevňovací tyče a zvrchu zajištěny matkou.

Schéma obvodu

Klišé řídící desky VN zdroje