Základní schéma PA

Můj PA je zapojen zcela obvyklým způsobem. Není na něm nic objevného. Jde o notoricky známé zapojení, ktré bylo již mnohokrát popsáno a zveřejněno.

Schéma PA

Anodový obvod

Elektrické zapojení anodového obvodu je velmi jednoduché. Vysoká impedance Anody je transformována vedením o impedanci asi 65Ω Konec vedení je dolaďován kondenzátorem C7 a výstupní vazba je doladěna na výstupních 50Ω kondenzátorem C6. Anodové napětí je přivedeno přes blokování sestávajícího z C5, C8, C9, C10 a RFC tlumivky TL.1. Dovnitř PA zasahuje pouze anodová tlumivka TL.2. Ta je připojena na trubku vedení přibližně v místě nejnižší impedance.

Katodový obvod

Elektronka GS35B je zapojena s uzemněnou mřížkou. Buzení se přivádí do katody z konektoru X2 přes cívky L1 a L2. Kondenzátor C4 nemá z hlediska funkce žádný vliv. Je použit z důvodu bezpečnosti. Teoreticky není možné, aby proniklo VN do katodového obvodu. Přesto ale nic nepokazíme pokud tento bezpečnostní kondenzátor použijeme. Kondenzátory C11 a C12 doladíme vstupní obvod na maximální zisk a především nejlepší přizpůsobení na vstupu.
Foto sestavy
Elektronka je žhavena střídavým napětím 12,5V z transformátoru TR1. Do žhavícího obvodu je zařazen PTC termistor R1 který omezí proudový náraz do žhavícího vlákna při zapnutí napájení. Po nažhavení elektronky na termistoru zůstává úbytek napětí přibližně 0,5V. To se mi přesně hodilo, protože jsem jako zdroj žhavícího napětí měl k dispozici transformátor s výstupním napětím 13V. Žhavící napětí se na elektronku přivádí přes dvojitou tlumivku TL.3. Jde o bifilárně navinututou čtvrtvlnnou tlumivku. Provedení této tlumivky je jeden z kritických bodů celé konstrukce PA. Odpor R2 slouží pro uzavření katodového obvodu v případě odpojení Napětí katody. Napětí katody vzniká průchodem anodového proudu výkonovou zenerovou diodou. Obyčejná zenerova dioda však nemá příliš vhodné parametry. Proto jsem použil velmi dobře propracovaný obvod od G3SEK. Ten v podstatě nahrazuje výkonovou Zenerovu diodu. Má ale mnohem lepší vlastnosti, je přesnější a její zenerovo napětí lze v malém rozmezí řídít. Trimrem nastavíme klidový proud anodou přibližně na 150mA. Potřebné napětí katody je přibližně 27 - 30V.
Ze žhavícího napětí je rovněž napájen ventilátor, který chladí katodový obvod. Žhavící napětí je jednocestně usměrněno a z výstupního SS napětí napájen běžný počítačový ventilátor. Obvod je velmi měkký a po připojení ventilátoru klesne napětí na potřebných 10 - 12V. V případě potřeby je možné proud ventilátoru upravit sériovým odporem.

Navíjecí předpisy cívek

L1 = 5z na ø10mm drátem ø1,2mm Cul. Délka = 10mm
L2 = 2,5z na ø10mm drátem ø1,2mm Cul. Délka = 5mm
TL.2 = 12z na ø10mm drátem ø1,5mm Cul. Délka = 25mm
TL.3 = 11z bibilárně na teflonové kostře ø16mm drátem ø1,2mm Cul těsně závit vedle závitu.