VN Konektor

Z důvodu bezpečnosti jsem chtěl mít zcela oddělen VN zdroj a vlastní PA. Zdroj je ve své vlastní skříni, která je zcela uzavřená z důvodu ochrany před nebezpečným napětím. Záměr je takový aby ve skříni PA nikde nebylo přístupné vysoké napětí. Protože jistě bude nutné strávit hodiny laděním a změnami ve skříni PA mohlo by při chvilce nepozornosti snadno dojít k omylu, který by taky mohl být poslední. Vysoké napětí ze skříně zdroje ale musím nějakým způsobem dostat do skříně VF blokování na VN, která je přištoubovaná na boku dutiny. Aby byl PA snadno opravitelný a rozebíratelný je potřeba použít VN konektory, ve kterých bude možno VN kabel přerušit.

První nápad byl použít běžné PL konektory. Teoreticky by mohly vyhovět a první pokus tomu i nasvědčoval. Na konektory jsem přivedl cca 4,5kV a vše byko v pořádku. Při druhém pokusu o několik dní později však byl vlhký vzduch a konektory se okamžitě prorazily. Patrně navlhla isolace tohoto nekvalitního konektoru.

Bylo tedy jasné, že tudy cesta nevede. Zdeněk OK1DFC mi poradil krásné VN BNC konektory, bohužel cena okolo 1000kč za jeden pár samec/samice pro mě byla příliš vysoká. Jistě by byly použitelné různé masivní inkurantní konektory, ale neměl jsem je k dispozici. Proto jsem se rozhodl k výrobě VN konektoru podomácku.

Protože už jsem měl ve skříňi zdroje upevňovací otvory pro PL konektory (a dva vypálené konektory na stole) rozhodl jsem se použít je jako základ budoucího VN konektoru. Z konektorů jsem vytlačil isolaci, takže mi zbyl jen kovový obal se závity a upevňovacími otvory. Do tohoto tělesa jsem z teflonu vytočil isolační vložky. Záměr byl takový, aby živé části konektoru byly utopené hluboko v teflonu a všechny části měly být vyrobeny natolik těsně, že po sestavení konektoru by nikde neměla být vzduchová mezera, kterou by prohořel oblouk. Všude by měl být těsně teflon na teflon.

Foto

Na fotografii je dobře vidět provedení samice konektoru. Isolace se skládá ze dvou kusů, které jsou k sobě přitaženy kontaktním šroubem. Na čele původního konektoru jsou stočeny zuby. Na čelo přiléhá teflonová vložka. Kontaktní šroub vznikl z běžného MS M3 šroubu, kterému jsem stočil čelo válcové hlavy na plošku bez drážky. Zezadu je konektor sešroubován mosaznou M3 maticí a na konec šroubu se připájí přívodní vodič vysokého napětí. Celý spoj jsem pak dodatečně ještě isoloval smršťovací bužírkou.

Foto

Zde je vidět i VN zástrčka. Opět jsem použil běžný PL konektor, ze kterého jsem vytlačil původní isolaci a kontakt. Čelo konektoru je stočeno na potřebný rozměr. Do konektoru se zezadu běžným způsobem našroubuje koaxiální kabel RG58, kterým je vedeno vysoké napětí. Konec odizolovaného kabelu je těsně až na doraz zasunut do otvoru v teflonové isolační vložce. Opět se snažíme, aby spojení bylo těsné a nevznikla vzduchová mezera. Ani s ní by však nemělo dojít k přeskoku protože vzdálenost živé části není menši než 8mm. Koaxiální kabel je použit z důvodu bezpečnosti. Jednak má kvalitní isolaci, jednak pokud by došlo k porušení isolace vodivým předmětem dojde ke zkratu mezi žílou a stíněním a vyražení jištění. To by mělo ochránit před nebezpečným dotykovým napětím.

Výkres mechaniky konektoru