3D modely a výkresová dokumentace PA

Tato stránka soustřeďuje výkresovou dokumentaci a 3D zobrazení PA a jeho dílů.

3D modely

3D modely jsou na této stránce uloženy jako zkomprimované *.exe soubory. Po rozbalení a spuštění se objeví prohlížecí prostředí SolidWorks se zobrazením příslušného 3D modelu. Modelem pak lze libovolně otáčet, přibližovat a oddalovat. Tak si můžete prohlížet detaily konstrukce PA.
Model se po spuštění pokouší po internetu navázat spojení s mateřským serverem SolidWorks. Pokud používáte Firewall, doporučuji toto spojení zakázat.

Výkresová dokumentace

Zde najdete výrobní výkresy mechanických dílů PA. Pokud někdo najdete ve výkresech chyby nebo nějaké nedostatky, dejte mi prosím vědět. Přece jen je to už hoooodně dlouho, co jsem se učil technické kreslení a navíc jsem některé díly maloval po paměti nebo podle nevyhovujících podkladů které vznikly behem výroby PA.