Pásmová propust 144MHz

Pro naše EME pracoviště jsem potřeboval pásmový filtr který bude zařazen do RX cesty. Bude nutný pro odstranění rušení z KV pracovišť, která budou postupně na našem políčku vznikat.

fotografie propusti

Jak je vidět, jde o tříobvodový filtr s kapacitní vazbou obvodů mezi sebou a odbočkou pro vstup a výstup. Na obrázku je změřená charakteristika hotového obvodu. Osa Y má rozlišení 10dB/dílek. Útlum v propustné části je cca 1,5dB, zvlnění v propustné části je okolo 0,5dB.

charakteristika

Na dalším obrázku je měření propustné charakteristiky filtru přístrojem miniVNA. Zde je dobře vidět zvlnění v propustném pásmu.

charakteristika

Výkres s rozměry dutiny si můžete stáhnout zde.

Tabulka změřených hodnot charakteristiky filtru

Tabulka je normovaná k vrcholu charakteristiky

-60dB = 119MHz     0dB = 148MHz
-50dB = 127MHz   -10dB = 150MHz
-40dB = 134MHz   -20dB = 152MHz
-30dB = 137MHz   -30dB = 155MHz
-20dB = 139MHz   -40dB = 160MHz
-10dB = 141MHz   -50dB = 168MHz
  0dB = 142MHz   -60dB = 179MHz 

Použité součásky

Všechny tři cívky jsou stejné.
L1=L2=L3 = 5,5z drátem ø1,7mm navinuté na trn ø12mm. Délka vinutí 15mm. Odbočka je na 0,5 z od zemního konce
Ladící kondenzátory jsou kvalitní. Např. typ Johanson 8204. Získal jsem je před lety na nějaké burze.
Vazební pásek má délku 45mm a šířku 5mm. Vyroben je z postříbřené mědi tl. 0,5mm

fotografie propusti

Mechanika a oživení filtru

Celý filtr je umístěn v krabičce, která je spájena z kuprextitu a tvoří mechanicky pevnou konstrukci. V rozích jsou umístěny matičky, které drží víko krabičky. Na čelech krabičky jsou přišroubovány vstupní a výstupní konektory N a na bočnici jsou přišroubovány dolaďovací trimry. Mechanické provedení je dobře vidět z fotografií. Vnitřní i vnější přepážky jsou vyrobeny z oboustranného kuprextitu a jsou připájeny z obou stran. Ostatní díly krabičky stačí z jednostranného kouprextitu. Konektory jsou připojeny na odbočku pomocí krátkých měděných pásků.

Oživení je snadné. Po sestavení pomocí wobleru nebo tracking generátoru naladíme filtr na pořadovaný kmitočet a zkontrolujeme charakteristiku v propustném pásmu. Pokud by byla šířka pásma a zvlnění větší, zkrátíme vazební pásky případně je přihneme tak, aby se vazba mezi obvody snížila. Pak jemně doladíme obvod tak aby byla charakteristika filtru symetrická vůči středu. Tím by mělo být nastavení hotové. Překontrolujeme charakteristiku podle tabulky útlumů a pokud je vše v pořádku, můžeme začít filtr používat. Překvapilo mě, že nastavení filtru není citlivé na uzavření horního víka. Naladění s ním nebo bez něho se nemění.