Spektrální analyzátor do 1750MHz

Původní konstrukce podle vychází z S53MV. Postupně jsem ale udělal celou řadu změn, které jsou na této stránce popsány.

Parametry zařízení:

Maximální vstupní výkon: 0dBm (1dB komprese)
Dynamický rozsah: 80dB (s filtrem 75kHz 90dB)
Kmitočtový rozsah : 45 - 1750MHz
Kmitočtová charakteristika:
45 - 1000MHz je v tolerančním pásmu 2dB
45 - 1750MHz je v tolerančním pásmu 4dB

19.12.2004: Mám funkční značkovací generátor, pro obrazovou mezipaměť stále ještě nemám AD a DA převodníky. Jak je patrné z fotografie, mám oba tyto moduly v jednom funkčním celku. V zapojení obou přístrojů jsem udělal drobné změny, které jsou popsány zde.

22.11.2004:Hotový harmonický konvertor podle původní dokumentace do 26GHz (tedy alespoň podle tvrzení autora :-)) ) Já nemám generátor, který funguje tak vysoko. Výrobu značkovacího generátoru a mezipaměti jsem prozatím odložil, protože mi chybí A/D + D/A převodníky a neměl jsem materiál na výrobu krabičky. Krabička už je ale vyrobená, takže bych v historicky krátké budoucnosti měl rozběhnout alespoň značkovací generátor - všechny moduly jsou hotové a oživené.

24.09.2004: Mám hotový Tracking generátor podle původní dokumentace od S53MV. Bez jakýchkoliv změn to funguje tak, jak to autor popsal. V současné době pracuji na značkovacím generátoru.

17.07.2004: Ukázalo se, že filtr 20kHz je na kmitočtu 200kHz nepoužitelný - zrcadlový kmitočet 10,3MHz je potlačen jen o cca 55dB. Proto jsem filtr přeladil na 465kHz a musel jsem přeladit i filtr v logaritmickém detektoru. V tomto provedení je zrcadlový kmitočet nezjistitelný a dynamický rozsah Spektrálního Analyzátoru s tímto filtrem dosáhl 100dB. Zveřejňuji proto dokumentaci k filtru 20kHz a je upravena i dokumentace k logaritmickému detektoru.

05.07.2004: Popis nového logaritmického detektoru se dvěma vstupy a třemi filtry. Filtr široký 20kHz na kmitočtu 200k stále nefunguje tak jak bych si představoval a tak ještě budete muset chvilku vydržet.

28.05.2004: Přidán popis přepínače filtrů, drobné rady pro mechaniku filtru 2,1GHz,
Hotový nový analyzátor s YIG oscilátorem. Popis řízení YIG Oscilátoru v tomto přístroji. Doplněno blokové schéma přístroje. Na blocích, ke kterým je popis se lze kliknutím dostat k tomuto popisu. U logaritmického detektoru je odkaz ještě na starou verzi, která má jen jeden vstup na 10,7MHz. Dvouvstupová verze je ve vývoji, stejně jako úzký filtr 20kHz.

12.07.2003: Je hotový nový logaritmický detektor obsahující úzký a široký filtr na 10,7MHz. Při jeho použití je s filtrem 75kHz dynamika cca 85dB. Drobné úpravy jsem provedl ve filtru 75kHz a vyrobil jsem nový filtr 15kHz s jedním bilitickým filtrem. S tímto filtrem jsem se dostal na dynamický rozsah 90dB!

21.06.2003: Pokusil jsem se vyrobit úzký filtr 20kHz na kmitočtu 465kHz. Bohužel jsem neuspěl. Nevím proč, ale dymamický rozsah se zhoršil díky zvýšenému šumu který modul na 465kHz produkuje. Zatím neznám důvod. Budu se pokoušet o jiné řešení. Bohužel jsem přišel o dva měsíce práce během kterých jsem vyvinul nový logaritmický detektor, který umí pracovat na 10,7MHz a 465kHz a již zmíněný filtr. Zachovejte mi přízeň, budu na problému dál pracovat a uvidíme k čemu to povede.

25.04.2003: Dokončil jsem nový modul 3 směšovaše. Osazen je obvodem AD831 a vypočítaným filtrem širokým 5MHz. Dynamický rozsah s tímto směšovašem a filtrem 75kHz dosáhl 80dB !

14.03.2003: Popis realizace vypočítaných filtů 800 a 350kHz. K mému potěšení skutečná charaktetistika velmi dobře odpovídá vypočítané.

18.01.2003: Díky vynikajícímu programu NAF se mi podařilo spočítat a vyrobit filtr široký 75kHz. Pomocí programu NAF jsem znovu spočítal všechny filtry spektrálního analyzatoru a pravděpodobně je je postupně budu realizovat.
Vypočítané filtry najdete zde
Demoverzi programu NAF zde
Demoverze programu NAF je plně funkční ale omezená pouze na aproximaci Čebyšev. V praxi se ale ukazuje, že tato aproximace vyhovuje pro většinu úkolů, které je potřeba řešit.

19.1.2003: Teď se mi doneslo, že autor původní konstrukce S53MV je rozezlen z toho, že jsem si dovolil měnit jeho konstrukci. Dokonce se snadnelichotivě vyjadřoval na moji adresu. K tomu mohu říci jediné. S53MV je vynikající konstruktér a já nikdy nechtěl snižovat hodnotu jeho skvělé konstrukce. Bezpochyby funguje tak, jak ji autor popsal. První a hlavní důvod mnou popsaných změn byly potíže s praskajícími jadérky miniaturních cívek, které se mi podařilo sehnat. No a když už jsem to celé dělal znovu upravil jsem také některé drobnosti, které se mi v původní konstrukci nelíbily. To neznamená, že by původní konstrukce nafungovala tak, jak ji autor popsal. Proč mi nefungoval původní logaritmický detektor nevím. Jistě ale nedávám vinu autorovi. Prostě mi to nefungovalo a tak jsem to udělal jinak. Jednotka úzkých krystalových filtrů pravděpodobně nefungovala správně proto, že jsem měl k dispozici jiné krystaly než autor. On také v původním popisu napsal, že to s každými krystaly nefunguje.