Stejnosměrná zátěž 350W.

Úvod.

V A-Radiu 4/2019 vyšel můj článek o stejnosměrné umělé zátěži s maximálním výkonem 350W. Tato zátěž slouží především pro testování zdrojů ss napětí. Pro napájení svých často velmi drahých zařízení někdy používáme napájecí zdroje z neznámých zdrojů neznámých kvalit. Tato zátěž slouží k otestování zdrojů v dynamickém režimu. Poznáme tak zda zdroj v dynamickém režimu odběru proudu neprodukuje napěťové špičky nebo jiné nepříznivé jevy které by mohly vést ke zhoršení kvality signálu nebo až ke zničení celého zařízení.

Na tuto stránku umístím pár dokumentačních fotografií a aktuální firmware pro řídící procesor přístroje.

Hotový přístroj

Zde vidíme fotografii zkompletovaného přístroje po zapnutí. Přístroj je připraven k činnosti.


Firmware pro procesor
Klišé pro výrobu DPS fotocestou. Kliše jsou tištěné tak, aby se přitiskly vytištěným motivem na měď. Měřítko klišé je 1:1. Většina PDF prohlížeců má ale tendenci měřítko automaticky upravovat. Musíme proto v prohlížeči vynutit měřítko 1:1. Pak bude mít deska správné rozměry.

Sestava ventilátorů

Na fotografii vidíme sestavu ventilátorů chlazení a vytištěnou redukční vložku, která přizpůsobuje rozměry ventilátorů nelikosti chladiče.

Na následujících 3 fotografiích vidíme sestavu chladiců, ventilátorů a elektroniky zátěže ze všech stran.

Sestava 1


Sestava 2


Sestava 3


Sestava 4


Fotografie elektroniky

Deska elektroniky


Fotografie čelního panelu připraveného k montáži ze zadní strany.

Čelní panel


Fotografie vnitřku sestaveného přístroje

sestava5


Fotografie displeje přístroje při odběru proudu.

Displej


Nastavení "Fuses" při nahrávání firmware do procesoru.

Fuses


Obrázek z logického analyzátoru který ukazuje jak vypadá komunikace na sériovém portu. V tomto případě byla zaslaná hodnota 18,67V a 0,956A.

Logická analýza


A na závěr obrázek který ukazuje obrazovku osciloskopu z reálného měření zdroje který by mohl sloužit jako odstrašující případ. Napětové překmity při odlehčení zdroje přesahují 14V při výstupním napětí zdroje 12V.

Logická analýza