Stejnosměrná zátěž 350W.

Úvod.

V A-Radiu 4/2019 vyšel můj článek o stejnosměrné umělé zátěži s maximálním výkonem 350W. Tato zátěž slouží především pro testování zdrojů ss napětí. Pro napájení svých často velmi drahých zařízení někdy používáme napájecí zdroje z neznámých zdrojů neznámých kvalit. Tato zátěž slouží k otestování zdrojů v dynamickém režimu. Poznáme tak zda zdroj v dynamickém režimu odběru proudu neprodukuje napěťové špičky nebo jiné nepříznivé jevy které by mohly vést ke zhoršení kvality signálu nebo až ke zničení celého zařízení.

22.7.2019 - Oprava chyby. Ve článku se mi podařilo udělat chybu. Ve schématu i navazujících textech jsem uvedl typ snímače teploty LM85. Správně je ale LM35. Děkuji Edovi - OK1EM který mě na chybu upozornil.

Na tuto stránku umístím pár dokumentačních fotografií a aktuální firmware pro řídící procesor přístroje.

Hotový přístroj

Zde vidíme fotografii zkompletovaného přístroje po zapnutí. Přístroj je připraven k činnosti.


Firmware pro procesor
Klišé pro výrobu DPS fotocestou. Kliše jsou tištěné tak, aby se přitiskly vytištěným motivem na měď. Měřítko klišé je 1:1. Většina PDF prohlížeců má ale tendenci měřítko automaticky upravovat. Musíme proto v prohlížeči vynutit měřítko 1:1. Pak bude mít deska správné rozměry.

Sestava ventilátorů

Na fotografii vidíme sestavu ventilátorů chlazení a vytištěnou redukční vložku, která přizpůsobuje rozměry ventilátorů nelikosti chladiče.

Na následujících 3 fotografiích vidíme sestavu chladiců, ventilátorů a elektroniky zátěže ze všech stran.

Sestava 1


Sestava 2


Sestava 3


Sestava 4


Fotografie elektroniky

Deska elektroniky


Fotografie čelního panelu připraveného k montáži ze zadní strany.

Čelní panel


Fotografie vnitřku sestaveného přístroje

sestava5


Fotografie displeje přístroje při odběru proudu.

Displej


Nastavení "Fuses" při nahrávání firmware do procesoru.

Fuses


Obrázek z logického analyzátoru který ukazuje jak vypadá komunikace na sériovém portu. V tomto případě byla zaslaná hodnota 18,67V a 0,956A.

Logická analýza


A na závěr obrázek který ukazuje obrazovku osciloskopu z reálného měření zdroje který by mohl sloužit jako odstrašující případ. Napětové překmity při odlehčení zdroje přesahují 14V při výstupním napětí zdroje 12V.

Logická analýza