TCVR pro PR na 1296MHz:

V roce 2002 jsem (snad) dokončil vývoj mého vlastního zařízení pro PR v pásmu 1296MHz.

Parametry:
Pout - 1.3W ( CLY10 )
Šumové číslo - 6 dB ( MGF1302)
Modem - Manchester 38.4

Dokumentace tohoto TCVRu vyšla v ročence A-Radia Electus 2003.
Proto zpřístupňuji program do řídícího procesoru a tabulku Excelu pro výpočet konstant ladících kmitočtů.
Program do procesoru je volně šiřitelný a za jeho poskytnutí nesmí být vyžadována žádná úplata.

Hlavní důvod k vývoji zařízení byl požadavek na snadné přeladění kmitočtu. Použil jsem 2 fázové závěsy s VCO přímo na pracovním kmitočtu řízené IO TSA5511. Vysílač a přijímač jsou zcela nezávislé - je možno použít pro plný duplex ( za předpokladu modemu, který ho umožní ).Snaha byla postavit celé zařízení tak, aby bylo opakovatelné, levné a aby všechny součástky byly u nás dostupné.