Měření konvertoru

Měření šumového čísla

Při měření šumového čísla celého transvertoru jsem měl problém. Umím měřit (no... řekněme že spíše indikovat) šumové číslo na 144MHz a 432MHz. Tak jsem mohl změřit šumové číslo vstupního zesilovače. Pro změření celého konvertoru však musím měřit na kmitočtu 14MHz a na to nemám vybavení.

Počátkem dubna 2010 na EME setkání jsem si nechal od OK1CA změřit šumové číslo konvertoru na profesionálním přístroji HP8970A. Výsledek pro mě znamenal šok. Naměřili jsme šumové číslo přes 2,5dB ! a zisk 22,3dB. Zprvu jsem se domníval, že se mi rozladila pásmová propust a proto jsou naměřené vlastnosti tak špatné. Po návratu domů jsem okamžitě změřil zisk přístroje a naměřil jsem 23,8dB což je rozdíl 1,5dB. Tak velký rozdíl už se mi nechtělo svádět na nepřesnost měření. Pak me napadla kacířská myšlenka že ani skvělý profesionální přístroj nemusí měřit správně pokud nejsou splněny podmínky pro jeho správné použití. Napadlo mě, že konvertor má velmi úzký pásmový filtr. Šířka tohoto filtru je cca 1,8MHz a pak útlum rychle stoupá. Kdyby byl filtr v použitém měřiči širší mohlo by to zkreslit naměřené výsledky. Našel jsem tedy na internetu dokumentaci k tomuto přístroji a zjistil jsem, že mé tušení bylo správné. Měřič používá přeladitelný YIG filtr se šířkou pásma 4MHz. Měřením na konvertoru jsem pak snadno zjistil že na okrajích 4MHz pásma má už konvertor útlum přes 4dB. Proto byl naměřen nižší zisk i horší šumové číslo. Skutečné šumové číslo konvertoru tak mohu pouze odhadovat. Doufám, že se může pohybovat v rozmezí 1 - 1,5dB. Dobré vlastnosti konvertoru jsem si ověřil i poslechem na pásmu a srovnáním s mým TCVRem IC821.

Na následujícím obrázku je zobrazena propustná chrakteristika celého konvertoru. Za konvertorem je zařazen útlumový článek 24dB. Charakteristika byla měřena přístrojem miniVNA. Tento přístroj umí měřit jen do hloubky cca 35 až 40dB. Ve skutečnosti charakteristika nekončí na tomto útlumu ale pokračuje dál. Je to vidět v sekci Pásmová propust 144MHz

Propustná hharakteristika celého konvertoru

Ostatní parametry

Změřit ostatní důležité parametry již není žádný zvláštní problém. Zisk i odolnost lze snadno změřit pomocí dvou generátorů a spektrálního analyzátoru. Zisk jsem naměřil přibližně 24dB a výstupní IP3 nějakých 26dBm. To znamená vstupní IP3 asi 2dBm. Samozřejmě vstupní IP3 bude dále ovlivněno odolností připojeného KV zařízení.

Výstupní IP3 celého konvertoru

Na obrázku je zobrazeno měření výstupního IP3

Poslední velmi důležitý parametr, který bych velmi rád znal je vlastní šum oscilátoru. Ten však změřit neumím a proto mi nezbýá než doufat, že použitý oscilátor svými parametry příliš vlastnosti konvertoru příliš nezhoršuje.