Konvertor 144 -> 14MHz

Schéma konvertoru

Celý konvertor sestává (pomineme-li oscilátor) ze 5ti základních obvodů:

jednotlivé moduly jsou podrobně popsány na svých stránkách na které odkazuje menu vlevo od tohoto textu.

Schéma konvertoru

Na obrázku vidíme kompletní schéma konvertoru. Hodnoty napětí zisku a IP3 jsou konkrétní hodnoty tak jak jsem je naměřil na mém prototypu. Hodnoty IP3 a zisku byly měřeny na samotných modulech ve chvíli, kdy ještě nebyly propojené do okolních obvodů.

Protože jsem před výrobou prototypu neměl zcela ověřené jednotlivé funkční části rozdělil jsem radši konvertor do tří funkčních částí. Po ověření funkčností a parametrů jednotlivých dílů jsem je pospojoval do jednoho kompaktního celku.

Schéma konvertoru

Vstupní zesilovač:

Osazovací schéma vstupního zesilovače.

Ozazovací schéma je v pohledu ze strany součástek - tedy vstupní cívky a výstupního transformátoru.

Klišé pro výrobu DPS.

Pásmová propust 144MHz:

Další samostatný modul je pásmová propust 144MHz. Ta ale není osazena na DPS ale v konstrukční "rakvičce" spájené z kuprextitu.

Výkres s rozměry rakvičky.

Směšovač a spojené obvody:

Poslední funkční díl je směšovač + zesilovač oscilátoru + diplexer + zesilovač 14MHz.

Osazovací schéma směšovače.

Ozazovací schéma je v pohledu ze strany součástek.

Klišé pro výrobu DPS fotocestou.