Mechanika výstupní vazby

Zobrazení Vazby ve 3D.

Mechaniku výstupní vazby tvoří kus koaxiálního vedení 50Ω které je zasunuto do dutiny. Na střední vodič vedení je připevněný terčík, který tvoří polovinu výstupního kondenzátoru vůči konci anodového vedení. Zasouváním nebo vysouváním vazebního vedení se nastaví správná velikost vazby. Na venkovním konci vazebního vedení je připevněn výstupní koaxiální 7/16" konektor

Inspiraci k mechanickému provedení vazby jsem sískal kdesi na internetu. Vlastní vazební vedení tvoří měděnná trubka s vnitřním průměrem 12mm. Do ní jsou nasunuty vnitřní vodič a isolace z koaxiálního kabelu CellFlex F 12-50. Isolace má vnější průměr stejný jako vnitřní průměr měděné trubky - tedy 12mm, žíla má průměr 4,8mm. Drobnou komplikaci způsobilo to, že je žíla hliníková s povlakem mědi. Proto musí být mezi koncem žíly a konektorem redukce, která se po obvodu připájí na žílu. Redukce nahrazuje původní vývod z konektoru se šroubem přidržujícím vnitřní kleštinu konektoru. Jako konektor jsem využil použitý krimpovací 7/16" panelový konektor který měl ustřižený kabel. Na soustruhu jsem upíchl původní vedení koaxiálního kabelu a vyšrouboval původní kontakt žíly kabelu. Tak jsem získal po našroubování redukce na průměr 4,8mm získal kvalitní koaxiální 7/16" konektor. Do redukce jsem zapájel vedení vazby a včetně isolace ho zastrčil do měděné trubky až na doraz na přírubu, která je na trubce připájená. Přišroubováním konektoru 7/16" k přírubě získáme 50Ω vedení dlouhé 110mm na konci zakončené výstupním konektorem a na začátku s vykukující žílou a isolaci. Ty seřízneme na vhodné rozměry a na žílu připájíme přechodku na vazební terčík. Sestavené vedení zasuneme do vodící příruby v boku dutiny PA. Nakonec k přechodce přišroubujeme vazební terčík a výstupní vazba je hotová. Po naladění se zajistí nastavení vazby kovovou stahovací páskou, která stiskne kleštinu vodící příruby a znemožní tak posouvání vazebního vedení.

Foto sestavy

Na obrázku je vidět celé sestavené vedení bez vazebního terčíku.

Foto komponent

A zde je fotografie jednotlivých komponent ještě před sestavením.

Foto připojení konektoru

Foto připojení konektoru

Detail napojení konektoru.

Výkres mechaniky výstupní vazby

Foto

Detailní fotografie výstupní vazby již umístěné v dutině PA a s přišroubvaným vazebním terčíkem.